c++ uzduotys

Jeigu programuojate ir norite ko nors paklausti ar pasidalinti patirtimi, darykite tai čia...
Post Reply
Monsterxxxx
Posts: 4
Joined: 2013-02-13 12:06
Contact:

2013-02-15 15:23

Veiksmų priskyrimas
1. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek popieriaus lapų k reikės norint nukopijuoti konspektą visos klasės mokiniams. Žinoma kad klasėje yra m mokinių o konspektą sudaro n lapų. Pvz.: m=20, n=10, tai atsakymas 200.
2. Žinomi kambario matmenys –ilgis ir plotis. Abu dydžiai sveikieji skaičiai. Reikia apskaičiuoti, kokią pinigų sumą reiks mokėti už plyteles, skirtas kambario grindims kloti, jei plytelių vieno kvadrato kaina yra kaina litų. Plytelių reikia pirkti 5 proc. daugiau galimiems nuostoliams padengti.
3. Indėlininkas į banką padėjo suma litų. Bankas moka 2proc. metinių palūkanų. Sudarykite programą dviejų metų apskaitai skaičiuoti. Ekrane išveskite palūkanas ir turimą indėlį kasmet.
4. Šiandien Tautvydas švenčia gimtadienį. Jam sukanka m metų. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek mėnesių, dienų ir valandų Tautvydas jau gyvena. Programoje naudokite longint skaičių tipą. Tarkime kad metai turi 365 dienas. Pvz.: m=16, tai mėnesių 192, dienų 5840, valandų 140160.
5. Laikrodis rodo laiką h, m. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų kiek minučių ir sekundžių prabėgo po vidurnakčio. Programoje naudokite longint skaičių tipą. Pvz.: h=3 ir m=5, tai m=185, s=11100.
6. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų, kiek knygų k vidutiniškai per metus perskaito vienas mokyklos bibliotekos lankytojas. Žinomas vidutiniškai per mėnesį perskaitytų knygų skaičius v ir vidutiniškai per metus apsilankiųsių bibliotekoje skaičius n. Spręsdami taikykite funkciją Round kuri suapvalins knygų skaičių iki sveikojo skaičiaus.
7. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų, kiek vidutiniškai keleivių k važiuoja į Vilnių viename traukinio vagone, jei žinomas traukinio keleivių skaičius n, keleivių, vykstančių ne į Vilnių skaičius m ir vagonų skaičius v. Spręsdami uždavinį taikykite funkciją Round , kuri suapvalins keleivių skaičių iki sveikojo skaičiaus. Pvz.: n=100, m=20 ir v=4, tai k=20.
8. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų stačiakampio, kurio viršutinio kairiojo taško (x1;y1) ir apatino dešiniojo taško (x2;y2) coordinates sveikieji skaičiai, plotą s ir perimetrą p. Nurodykitų taškų coordinates įveskite klaviatūra. Stačiakampio kraštinės lygiagrečios koordinačių ašims. Pvz.: x1=0, y1=5, x2=4, y2=0, tai s=20 ir p=18.
9. Senį besmegenį sudaro trys sniego rutuliai. Popieriuje jie atrodo kaip skrituliai. Mažiausio skritulio spindulys r. Sudarykite programą, kuri apskaičiuotų kiekvieno skritulio plotą, jei kitų apskritimų spinduliai 2 kartus didesni už pries tai esantį (skaičius pi kompiuteryje žmimas raidėmis pi). Pasitikrinkite: r=1, tai skritulių plotai 3.14, 12.56 ir 50.24
10. Elektroninis laikrodis rodo laiką: valandas, minutes, sekundes (h, m, s). Sudarykite programą, kuri nustatytų, kiek laiko rodys laikrodis po sekundės.
11. Sakoma, jei pro skylę pralenda katino galva, tai pralįs ir kūnas. Parašykite programą, kuri nustatytų, ar katinas pralįs pro kvadrato formos skylę. Pradiniai duomenys –katino galvos spindulys ir skylės kraštinės ilgis. Tarsime, kad katino galva yra skritulio formos.
12. Šeima į mėnesį gauna n litų. 5% išleidžia mokesčiams o likusius pinigus buitinėms reikmėms: 50% maistui, 30% rūbams ir likusius pramogoms. Sudarykite programą šeimos biudžiatui skaičiuoti.
13. Mokinys pradėjo spręsti namų darbus, kai elektroninis laikrodis rodė h1 valandų ir min1 minučių, o baigė, kai buvo h2 valandų ir min2 minučių. Parašykite programą, pagal kurią būtų randama, kiek laiko (valandų ir minučių) mokinys sprendė uždavinius. (Laikykite, kad mokinys uždavinius sprendė mažiau kaip parą).
14. Kai kuriose šalyse dar ir dabar vartojama colinė matavimo sistema. 1 colis lygus 25,4 mm, 12 colių sudaro pėdą, o 3 pėdos lygios vienam jardui. Turime dviejų lazdelių ilgius parašytus coline sistema. Koks tu lazdelių sumos ilgis colinėje sistemoje?
15. Didžiojoje Britanijoje skysčiai matuojami galonais ir bušeliais. 1 galonas – 4,54069 litro, 8 galonai sudaro bušelį. Sudėkite du skysčio kiekius, išreikštus angliškais vienetais ir bušelius bei galonus pakeiskite litrais.
16. Senovės Anglijoje buvo trys piniginiai matavimo vienetai: svarai, šilingai ir pencai. Vienas svaras – 20 šilingų, šilingas – 12 pencų. Piniginėje yra S-svarų, Sh-šilingų ir P-pencų. Kaip pasikeis piniginės turinys, jei įdėsime vieną pencą?
17. Pirmos lietuviškos litų monetos išėjo 1925 metais. Tai buvo 5, 2 ir 1 lito vertės sidabrinės monetos. Duotą pinigų sumą n litais pakeiskite nurodytomis monetomis, panaudojant kuo mažiau monetų.
18. Paros laiką galima išmatuoti valandomis, minutėmis ir sekundėmis atskirai. Kiekvienas vienetas per parą turi atitinkamą kiekį. Nustatykite, kiek sekundžių, minučių ir valandų turi P parų.
19. Senovės lietuviai skysčius ir viralus matuodavo saikais, gorčiais ir kvortomis. Vienas saikas – 6 gorčiai ir vienas gorčius – 4 kvortos. Inde yra S saikų, G gorčių ir K kvortų skysčio. Kaip pasikeis indo turinys, jei įpilsime vieną kvortą skysčio?
20. Pirmos lietuviškos centų monetos išėjo 1925 metais. Tai buvo 50, 20, 10, 5, 2 ir 1 cento vertės bronzinės monetos. Duotą pinigų sumą litais ir centais (Lt, Cnt) pakeiskite nurodytomis monetomis.
21. Studentas kontrolinį darbą pradėjo spręsti, kai elektroninis laikrodis rodė h valandų, m minučių ir s sekundžių, o baigė, kai buvo h1 valandų, m1 minučių ir s1 sekundžių. Sudarykite programą, kuri suskaičiuotų, kiek laiko (valandų, minučių ir sekunždių) sprendė studentas kontrolinį darbą. Laikykite, kad studentas kontrolinį darbą rašė mažiau kaip parą.
22. Elektroninis laikrodis rodo laiką: valandas, minutes ir sekindes (h, m, s). Kiek laiko rodys laikrodis po penkių sekundžių?
23. Duotas 4-ženklis skaičius n. Regeneruokite skaičių į atvirkščią duotajam. Pvz 1234 tai 4321.
24. Mokinys sugalvojo užslaptinti 4-nklį skaičių. Pakeisdamas 1 su 4 skaitmeniu vietomis ir 2 su 3. Po to gautame skaičiuje pakeitė 2 su 4 vietomis. Duotą keturženklį skaičių n užkoduokite pagal taisykles.
25. Pasitikrinkite n=1234, kodas 4123
26. Žinomos trikampio kraštinės. Sudarykite programą plotui rasti.
27. Duotas 5-ženklis skaičius n. Sudarykite programą skaitmenų vidurkiui rasti.

Sąlyginis sakinys (IF)
28. Jonas ir Petras dalyvavo šaškių turnyre. Jonas surinko n taškų o Petras m. nustatykite kuris iš dalyvių surinko daugiau taškų turnyre.
29. Elektroninis laikrodis rodo laiką: valandas, minutes, sekundes (h, m, s). Sudarykite programą, kuri nustatytų, kiek laiko laikrodis rodė prieš sekundę.
30. Skaičiai - a, b, c – ilgiai. Sudarykite programą, kuri nustaytų, ar galima sudaryti trikampį, ir koks tai trikampis.
31. Žinomi dviejų lazdelių ilgiai a, b. Nustatykite ar iš šių lazdelių porų galima sudėti keturkampį. Jei negalima praneškite neigiama atsakymą, kitap nustatykite ar tai yra kvadratas ar stačiakampis?
32. Pirmosios vasaros olimpinės žaidynės įvyko 1896 m. Atėnuose. Po to jos vyko arba turėjo vykti kas ketveri metai, t.y. 1900 m. – antrosios, 1904 m. – trečiosios ir t.t. Neįvykusioms žaidynėms skiriamas eilės numeris, o jų metai vis tiek laikomi olimpiniais. Žinomi metai M. Nustatykite olimpinių žaidimų numerį, jei metai yra olimpiniai arba pasakykite, kad metai ne olimpiniai.
33. Skaičius sudaromas iš reikšminių ir nereikšminių (nulių) skaitmenų. Nustatykite, kiek natūraliajame keturženkliame skaičiuje yra reikšminių ir nereikšminių skaitmenų.
34. Skaičius, sudarytas iš trijų skaitmenų, vadinamas Armstrongo skaičiumi, jei jo skaitmenų, pakeltų 3-uoju laipsniu, suma lygi pačiam skaičiui. Pvz.: 153=13+53+33. Nustatykite, ar triženklis skaičius N yra Armstrongo.
35. Firma „Sanite“ sald. „Mars“ parduoda po 0.28 $. Perkant daugiau kaip už 1000 $ taikoma 3 % nuolaida, daugiau kaip už 2000 $ - 4 % nuolaida. Kiek litų kainuos N saldainių? (kursas 1$ = 4 Lt)
36. Trys draugai (būtinai sugalvokite vardus) susiginčijo, kuris iš jų aukščiausias. Sudarykite programą jų ginčui išspręsti, kai žinome jų ūgius: U1, U2, U3. Sprendžiant išnagrinėti visus galimus variantus, t.y. kai du lygūs ir mažesni už trečią ir... .
37. Žinomi kvadratinės lygties ax2 + bx + c = 0 koeficientai a, b ir c. Kvadratinę lygtį galima išskaidyti dauginamaisiais ax2 + bx + c = a(x – x1)(x – x2), bet ne visos lygtys skaidosi. Jei galima, kvadratinę lygtį išskaidykite dauginamaisiais. Pvz.: x2 – 2x + 1 = (x-1)(x-1).
38. Duoti trys skaičiai a, b, c. Raskite didžiausią ir mažiausią skaičius.
39. Skaičius skaitomas iš abiejų galų vienodai vadinamas polindromu. Pvz.: 121. Nustatykite, ar penkiaženklis natūralus skaičius N yra polindromas.
40. Keliamieji metai turi 366 dienas, o paprastieji 365. Visi metai, išskyrus šimtmečius, yra keliamieji, jei dalūs iš 4. Šimtmečių metai yra keliamieji, jei dalūs iš 400. Pvz.: 1600 – keliamieji, o 1700 – paprastieji. Pasakykite, ar metai M yra keliamieji ar paprastieji.
41. Loterijos bilietą sudaro šešiaženklis numeris. Loterijoje laimi tas bilietas, kurio numerio skaitmenų suma dalosi iš 4. Nustatykite, ar loterijos bilietas yra laimingas.
42. Skaičiai a, b, c – kvadratinės lygties koeficientai. Sudarykite programą, kuri nustatytų, ar lygtis turi šaknis. Jei turi, tai apskaičiuoti.
43. Indėlininkas į banką pasidėjo P litų, bet tą pačią dieną nusprendė atsiimti, todėl procentų nepriaugo. Bankas tą dieną pinigus turi 2 ir 5 litų kupiūromis. Kaip bankas turi išmokėti indėlininkui pinigus?
44. Žinomi keturi sveikieji skaičiai A, B, C ir D. Nustatykite, ar jie sudaro aritmetinę progresiją. Jei sudaro, tai kokią (didėjančią, mažėjančią, vienareikšmę)?
45. Keturženklis skaičius turi įdomią savybę, būtent, (30+25)2=3025. Nustatykite, ar keturženklis skaičius N turi šią savybę.
46. Žinomi keturių lazdelių ilgiai. Pasakykite, ar iš lazdelių galima sudėlioti kvadratą, ar stačiakampį, ar nieko.
47. Jonas, Petras ir Antanas niekaip negali išsiaiškinti, kuris iš jų yra stambiausias. Parašykite programą jų ginčui išspręsti, kai žinome visų svorius (J, P ir A), sprendžiant išnagrinėti visus variantus, t.y. du vienodo svorio, bet stambesni už trečią, du vienodo svorio, bet lengvesni už trečią ir t.t.
48. Elektroninis laikrodis rodo laiką: valandas, minutes ir sekindes (h, m, s). Kiek laiko rodė laikrodis prieš penkias sekundes?
49. Iš Kauno į Vilnių išvyko automobilis „MAZDA“, kurio greitis V km/h, o iš Vilniaus į Kauną tuo pačiu metu išvyko automobilis „AUDI100“, kurio greitis V1 km/h. Žinoma, kad tarp miestų atstumas yra D km. Sudarykite programą, kuri nustatytų, po kurio laiko automobiliai susitiks (laikas apskaičiuojamas valandomis ir minutėmis, panaudojant funkcijas FRAC ir TRUNC).
50. Ant popieriaus lapo užrašyti keturi natūralieji skaičiai: A, B, C, D. Po to du iš jų buvo nutrinti (juos žymėsime nuliais). Reikia atstatyti nutrintuosius skaičius, jeigu žinoma, kad yra likęs bent vienas iš skaičių A ir B ir kad skaičiai tenkino šitokias lygybes: C = A + B ir D = A*B. Parašykite programą šiam uždaviniui spręsti.

Žinomų kartojimų skaičiaus ciklas(FOR)

1. Duotas sveikas skaičius iš intervalo -999 iki 999. Parašykite programą, kuri išvestų pranešimą, nusakantį skaičiaus ženklą ir eilę
2. Vienas colis yra 2,54 cm. Sudarykite programą kuri pateiktų nuo 1 iki n centimetrus coliais ir atvirkščiai.
3. Duoti du natūralieji skaičiai: m ir n. Sudarykite programą, kuri apskaičiuotų skaičių bendrą didžiausią daliklį. Pvz.: n = 5, m = 3, tai bdd = 1.
4. Dviženklio skaičiaus dešimčių skaitmuo tris kartus didesnis už vienetų skaitmenį. Jei tuos skaitmenis sukeistume vietomis, tai gautume skaičių, 36 vienetais mažesnį už duotąjį, raskite tą skaičių.
5. Keli keturženkliai skaičiai, kurių pirmasis skaitmuo yra lyginis, nesidalina iš 998 ir kokie?
6. Sprendžiant įvairius matematinius galvosūkius, pasitaiko įvairių skaičių sekų, kaip: 3, 5, 9, 15, 23... Nustatykite, koks yra sekoje n-asis skaičius.
7. Raskite N skritulių užimamą plotą, kai pirmojo skritulio spindulys R, o kiekvieno kito skritulio du kartus ilgesnis už prieš jį esančio skritulio spindulį.
8. Vaikui gimus, vaikas padovanojo jam 10 litų. Kiekvieną sekantį gimtadienį jis savo dovaną didino tiek litų, kiek sukakdavo metų padauginus iš 10. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų, kiek vaikas turės litų n-tojo gimtadienio proga.
9. Raskite visus Armstrongo triženklius skaičius. Armstrongo skaičius yra: 153, nes 153=13+53+33
10. Virginijus sugalvojo dviženklį skaičių, kurio dešimčių skaitmuo 2 kartus mažesnis už vienetų skaitmenį. Skaičius, parašytas atbulai, yra 36 vienetais didesnis už sugalvotąjį. Kokį skaičių sigalvojo Virginijus?
11. Paskutinis knygos puslapis pažymėtas skaičiumi 710. Kiek reikia skaitmenų knygos puslapiams sunumeruoti (numeracija pradedama nuo vieneto)?
12. Loterijos bilieto numeriai šešiaženkliai skaičiai (1-asis 000001). Laimingas laikomas toks bilietas, kurio numerio skaitmenų suma dalosi iš 3. Raskite visus laimingus bilietus.
13. Trikampišku skaičiumi vadinams toks skaičius, kuris nusako taškelių skaičių, iš kurių galima sudėlioti taisyklingą trikampį. Sudarykite programą, kuri rastų n-jį trikampišką skaičių. Pvz.:
.
. . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Trik. sk.: 1 3 6 10 15
Numeris: 1 2 3 4 5
14. Sudarykite programą dviejų sveikųjų skaičių sandaugai rasti. Programoje sandaugos operacijos negali būti.
15. Keliamieji metai turi 366 dienas, paprastieji – 365. Visi metai, išskyrus šimtmečius, yra keliamieji, jie dalūs iš 4. Šimtmečių metai yra keliamieji, jeigu dalūs 400. Pvz.: 1600 metai yra keliamieji, nes dalūs iš 400, o 1700 – paprastieji. Kiek keliamųjų metų nuo 1000 iki 1200 metų?
16. Skaičius vadinamas pertekliumi jei daliklių suma yra 2 kartus didesnė už skaičių. Nustatykite ar skaičius N yra perteklinis?
17. Skaičius vadinamas nepertekliumi jei daliklių suma yra 2 kartus mažesnė už skaičių. Nustatykite ar skaičius N yra neperteklinis?
18. Raskite visus triženklius polindromus. Polindromas-skaičius skaitomas iš abiejų galų vienodai. Pvz.: 121, 565.
19. Bankas moka 4% metinių palūkanų. Indėlininkas pasidėjo į banką 100Lt. Sudarykite kasmetinę banko atskaitą klientui iki N metų. Ataskaitoje pateikite: metus, palūkanas, indėlį.
20. Tobuluoju skaičiu vadinams natūralusis skaičius, lygus visų savo daliklių, mažesnių už jį patį, sumai. Pvz.: 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14.
Sudarykite programą, kuri patikrintų, ar duotas skaičius yra tobulas.
21. Draugiškais skaičiais vadinami du natūralieji skaičiai, kurių kiekvienas yra lygus antrojo skaičiaus daliklių, išskyrus jį patį, sumai. Nustatykite, ar skaičiai m ir n yra draugiški.
Pvz.: 220 ir 284, nes
284 = 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 ir
220 = 1 + 2 + 4 + 71 + 142.
22. Sprendžiant įvairius matematinius galvosūkius, pasitaiko įvairių skaičių sekų, kaip: 3, 5, 9, 15, 23... Nustatykite, koks yra sekoje n-asis skaičius
23. Apskaičiuokite skaičiaus Pi reikšmę, paėmę 100 VALIO sandaugos narių.
Pagal VALIO = * * * * * ...
24. Skaičių seka, kurios du pirmieji nariai yra vienetai, o kitas narys yra lygus prieš tai dviejų narių sumai, vadinama FIBIONAČIO skaičių seka, tai yra 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... Raskite n pirmųjų narių sumą.
25. Raskite sekos ; ; ; ; ... sumą, paėmę N pirmųjų narių. Čia s bet koks skaitmuo, išskyrus nulį. Pvz.: N=3, s=2, tai suma 0.6588861.
26. Raskite sekos 2*3; 3*5; 4*7; 5*9; ...sumą, paėmę n pirmųjų narių. Pvz.: n=3, tai suma 49.
27. Raskite sekos 13; 33; 53; 73; ... sandaugą, paėmę n pirmųjų narių. Pvz.: n=3, tai suma 153.
28. Raskite sekos 1,2,2,4,8,32,256,... sumą, paėmę n pirmųjų narių. Pvz.: n=3, tai suma 5.
29. Raskite sekos 1,1,4,4,7,7,10,10,13,13,... sumą, paėmę n pirmųjų narių (n lyginis skaičius). Pvz.: n=4, tai suma 10.
30. Apskaičiuokite skaičiaus π reikšmę, paėmę 500 GREGORI eilutės narių. Pagal GREGORI π = 4*(1 – + – + ...).
31. Parašykite programą sekos s,ss,sss,ssss,... pirmųjų N narių sumai rasti. Čia s – bet kuris skaitmuo, išskyrus nulį. Pvz.: s =7, N=5, tai skaičiuojama tokia suma: 7+77+777+7777+77777.
Nežinomų kartojimų skaičiaus ciklas(WHILE)
1. Duoti du natūralieji skaičiai: m ir n. Sudarykite programą, kuri apskaičiuotų skaičių bendrą mažiausią kartotinį. Pvz.: n = 5, m = 3, tai bmk = 15.
2. Duoti du natūralieji skaičiai: m ir n. Sudarykite programą, kuri apskaičiuotų skaičių bendrą didžiausią daliklį. Pvz.: n = 5, m = 3, tai bdd = 1.
3. Viena cigaretė kainuoja a litų. Jaunuolis per dieną surūko b cigarečių. Po kiekvienų rūkymo metų, surūkytų cigarečių dienos norma i užauga c cigarečių. Parašykite programą kuri apskaičiuotų, kiek pinigų žmogus pavers sveikatai kenksmingais dūmais per n metų (tarkime, kad metai turi 365 dienas).
4. Programuotojui moka a litų atlyginimą. Darbdavys pažadėjo kiekvieną mėnesį padidinti atlyginimą x litų, parašykite programą (būtinai naudodami ciklą while), kuri surastų:
• koks atlyginimas bus po metų;
• koks atlyginimas bus po n mėnesių;
• po kiek mėnesių jo atlyginimas bus daugiau nei dvigubai didesnis;
• po kiek mėnesių jo atlyginimas bus nemažesnis už b litų;
5. Jaunasis matematikas, pastebėjęs gobšaus turtuolio bukumą pasiūlė tokį sandorį:
Pirmą dieną jis turtuoliui duos 1 mln. dolerių, o tas jam už tai sumokės 2 centus. Kitą dieną matematikas ir vėl duos turtuoliui 1 mln. dolerių, o tas jam užmokės dvigubai daugiau negu praėjusią dieną, t.y. 4 centus. Ir taip jie darys visą mėnesį (31 dieną, matematikas kasdien duos po milijoną dolerių, o turtuolis mokės dvigubai daugiau negu praėjusią dieną. Parašykite programą kuri suskaičiuotų kiek pinigų duos matematikas turtuoliui ir kiek turtuolis sumokės matematikui
6. Duotas natūralus skaičius n. Sudarykite programą, kuri skaičių perrašytų atbulai. Pvz.: n = 1234, tai atsakymas 4321.
7. Danijos kroną sudaro 100 erių. Viena erė – smulkus vienetas, kuris dabar nebevartojamas. Mažiausia moneta yra 25 erių vertės. Sudarykite programą, kuri rastų monetų po 25 erių skaičių, suapvalinant duotą trupmeninį kronų skaičių. Pvz.: kai kronų yra 1.23, tai 5 monetos 1.10, tai 4 monetos.
8. Duotas natūralusis skaičius N. Raskite naują skaičių, sudarytą iš duotojo skaičiaus skaitmenų kvadratų. Pvz.: N=123, tai atsakymas 149.
9. Iš vieno karaliaus iždo kažkas kasnakt vogdavo pinigus. Karalius pažadėjo tam, kuris apsaugos jo iždą nuo vagių, mokėti už pirmas dvi naktis po auksiną, o už kiekvieną sekančią naktį – tiek, kiek mokėjo už dvi naktis sudėjus. Parašykite programą, kuri nustatytų, po kelių naktų baigsis karaliaus pinigai, jei iš pradžių turėjo n auksinų, o iždas nepasipildo.
10. Pradinis duomuo – natūralusis skaičius N. Sudarykite programą rasti iš eilės einančių natūraliųjų skaičių sekai (1, 2, 3, ...), kurios narių suma lygi duotajam skaičiui.
11. Beždžionė šeriama taip: pirmą dieną jai duodama B bananų, o kiekvieną kitą dieną P % bananų mažiau, negu ankstesnę dieną ir dar plius S bananų. Po kelių dienų ištuštės bananų dėžė, jeigu iš pradžių buvo 2,5 karto daugiau, negu sušėrė pirmą dieną?
12. Skaičius yra sudaromas iš reikšminių ir nereikšminių skaitmenų (nulių). Nustatykite, kiek natūraliajame skaičiuje N yra reikšminių ir nereikšminių skaičių.
13. Studentas nusprendė kiekvieną sekmadienį eiti į teatrą. Norėdamas užsidirbti pinigų, nešiojo rytais laikraščius ir taip gaudavo po 5 litus kiekvieną savaitės dieną. Sekmadienį studentas pirkdavo bilietą i teatrą už 10 litų, o likusius pinigus išleisdavo teatro kavinėje. Tačiau bilietai pradėjo brangti. Sudarykite programą, kuri apskaičiuotų, po kiek savaičių studentui neužteks pinigų net bilietui, jei bilietai brangsta po p procentų, o studento uždarbis nekinta.
14. Duoti du natūralieji skaičiai: m ir n. Sudarykite programą, kuri nustatytų, ar skaičiai tarpusavy sudėtiniai, ar pirminiai. Pvz.: n = 2, m = 5, tai pirminiai.
15. Duotas natūralus skaičius n. Sudarykite programą, kuri rastų didžiausią ir mažiausią skaitmenį.
16. Skaičiai, vienodai skaitomi iš abiejų pusių, vadinami polindromais. Parašykite programą, kuri nustatytų, ar duotas natūralus skaičius n polindromas ar ne.
17. Duotas natūralusis skaičius N. Nustatykite, ar jame yra skaitmuo K. Jei yra, tai kiek kartų kartojasi duotame skaičiuje?
18. Trikampišku skaičiumi vadinamas toks skaičius, kuris nusako taškelių skaičių, iš kurių galima sudėlioti taisyklingą trikampį. Sudarykite programą, kuri nustatytų, ar skaičius n trikampiškas. Pvz.:
.
. . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Trik. sk.: 1 3 6 10 15
Numeris: 1 2 3 4 5
19. Duotas natūralus skaičius n. Sudarykite programą, kuri nustatytų, ar skaičius yra kieno nors faktorialas, ar ne. Pvz.: n = 24, tai ieškomas skaičius 4, nes 4!= 24.
20. Parašykite programą natūraliojo skaičiaus n pirmajam skaitmeniui sukeisti vietomis su paskutiniuoju.
21. Skaičius, lygus savo kvadrato paskutiniesiems skaitmenims, vadinamas automorfiniu skaičiumi. Pvz.: 52 = 25, 252 = 625.
Sudarykite programą, kuri patikrintų, ar duotas skaičius yra automorfinis.
22. Tobuluoju skaičiu vadinams natūralusis skaičius, lygus visų savo daliklių, mažesnių už jį patį, sumai. Pvz.: 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14.
Sudarykite programą, kuri patikrintų, ar duotas skaičius yra tobulas.
23. Draugiškais skaičiais vadinami du natūralieji skaičiai, kurių kiekvienas yra lygus antrojo skaičiaus daliklių, išskyrus jį patį, sumai. Nustatykite, ar skaičiai m ir n yra draugiški.
Pvz.: 220 ir 284, nes
284 = 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 ir
220 = 1 + 2 + 4 + 71 + 142.
24. Pradiniai duomenys iš eilės vedami natūralieji skaičiai. Pabaigos požymis – nulis. Nustatykite, koks kiekvienas skaičius, ar sudėtinis, ar pirminis?
25. Bankas moka P % už neterminuotus indėlius metinių palūkanų, kurios pridedamos prie indėlio. Indėlininkas pinigų neišsiima, todėl palūkanos kasmet apskaičiuojamos nuo vis didesnės sumos. Koks indėlis bus po M metų nuo pradinio indėlio?
26. Natūralųjį skaičių parašius atbulai, gali atsitikti, kad mažesnysis skaičius bus didesniojo daliklis. Pvz.: 2178 yra 8712 daliklis.
Parašykite programą, patikrinančią, ar duotas skaičius turi tokią savybę.
27. Bankas moka indėlininkui p (p>0) procentų palūkanų per metus. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, po kiek metų šimto litų indėlis taps didesnis už milijoną.
28. Bankas indėlininkui moka 3% metinių palūkanų. Apskaičiuokite, po kelių metų pradinis indėlis I patrigubės.
29. Triušių pora kas mėnesį atsiveda po du triušiukus (patinėlį ir patelę), o iš atvestųjų triušiukų po dviejų mėnesių jau gaunamas naujas prieaugis. Triušiukų porų skaičių galima rasti sudėjus ankstesnių mėnesių triušių porų skaičių (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...). Nustatykite, po kelių mėnesių triušių porų bus daugiau nei duotas natūralusis skaičius n.
30. Žiogas tupi ant horizontaliai ištemptos virvutės, prie kairiojo krašto. Virvutės ilgis S sprindžių. Žiogas šoka į priekį A sprindžių ir atgal B sprindžių. Jam reikia patekti ant kito virvutės galo. Sudarykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek šuolių pirmyn ir atgal turi padaryti žiogas, norint pasiekti galą.
31. Duotas natūralus skaičius n. Sudarykite programą, kuri surastų skaičių, gautą iš pradinio skaičiaus, prieš jį prirašius veidrodiškai atspindėtus skaitmenis. Pvz.: n = 123, tai atsakymas 321123.
32. Duotas natūralusis skaičius N. Skaitmenys numeruojami iš dešinės į kairę. Raskite k-jį skaitmenį.
33. Duotas natūralusis skaičius N. Skaitmenys numeruojami iš dešinės į kairę. Raskite mažiausią skaitmenį ir nustatykite jo numerį (jei skaitmuo kartojasi, tai galima rinkti tolesnį skaitmenį). Pvz.: N=4528324, tai min=2 Nr. 5.
34. Duotas natūralusis skaičius N. Skaitmenys numeruojami iš dešinės į kairę. Raskite didžiausią skaitmenį ir nustatykite jo numerį (jei skaitmuo kartojasi, tai galima rinkti tolesnį skaitmenį). Pvz.: N=48384, tai max=8 ir Nr. 4.
35. Duoti du natūralūs skaičiai M ir N. Sudarykite programą, kuri rastų mažiausią bendrą daliklį didesnį už vienetą.
36. Baigęs mokslo metus, mokinys nori sužinoti savo metinio trimestro pažymių vidurkį. Sudarykite programą, kuri suskaičiuotų trimestro vidurkį, kai pažymiai vedami iš eilės, o pabaigos požymis yra 0.
37. Kiekvieną sudėtinį skaičių galima išskaidyti pirminių skaičių sandauga. Pvz.: 20=2*2*5. Išskaidykite duotą sudėtinį skaičių N pirminių skaičių sandauga.
38. Vaikui gimus, tėvai padovanojo N litų ir padėjo juos saugoti i banką. Vaikas pinigų neišsiima. Bankas kasmet moka P procentų metinių palūkanų, todėl pinigų suma kasmet didėja. Kelinto gimtadienio proga vaikas turės daugiau nei milijoną litų?
39. Senovėje žmonės manė, kad skaičiai yra aukščiau tikrojo pasaulio. Daugelio religijų atstovai vadino juos dievų dovana ir lygino su dvasiomis, galinčiomis prišaukti laimę ar nelaimę. Anot Pitagoro, geriausiai žmogaus ateitį nusako gyvenimo kelio skaičius.
Gyvenimo kelio skaičius randamas sudėjus visus žmogaus gimimo datos skaitmenis. Gauto dviženklio skaičiaus skaitmenis reikia dar vieną ar du kartus sudėti, kol gaunamas vienženklis skaičius. Jis ir bus gyvenimo kelio skaičius.
Pavyzdžiui, Simonas Daukantas gimė 1793 m. spalio 28 d. Jo gyvenimo kelio skaičius yra 4, nes 1 + 7 + 9 + 3 + 1 + 0 + 2 + 8 = 31, 3 + 1 = 4.
Parašykite programą, kuris nustatytų mūsų eroje gimusio žmogaus gyvenimo kelio skaičių. Pradiniai duomenys – žmogaus gimimo metai, mėnuo ir diena – sveikieji skaičiai.
40. Turime dvi lėkštes. Pirmoje yra riešutai, o antra tuščia. Riešutus perkeliame iš pirmos lėkštės i antrąją pagal taisykles:
a) jei riešutų skaičius pirmoje lėkštėje lyginis, perkeliame pusę jų;
b) jei riešutų skaičius pirmoje lėkštėje nelyginis, perkeliame vieną;
c) pirmąjį ir antrąjį veiksmą kartojame tol, kol visi riešutai neatsidurs antroje lėkštėje.
Nustatykite, kiek reikia perkėlimų, kad riešutai atsidurtų antroje lėkštėje, jei iš pradžių buvo n riešutų.
Ciklas cikle
1. Duota stačiojo trikampio įžambinė c. Sudarykite programą, kuri nustatytų, kiek galima sudaryti stačiųjų trikampių su duotąja įžambine (ekrane išvesti visus galimus skirtingus kraštinių variantus). Pvz.: c = 5, tai kraštinės yra 3, 4, 5.
2. Dažnai matematikoje sutinkamas skaičius EPSILON (e), jis apytiksliai lygus 2.7182818284. Skaičių e galima apskaičiuoti: e = + + + + + ... + , kur n! = 1*2*3* ... *n. Raskite skaičių e paėmę n sumos narių.
3. Sudarykite programą, kuri nustatytų, kiek galima nupirkti jaučių, karvių ir veršių, mokant už jautį 10Lt, už karvę 5Lt, už veršį 0,5Lt, ir kad už 100Lt būtų galima nupirkti 100 galvų.
4. Ūkininkė į turgų atvežė maišą kopūstų. Ji bandė juos sudėlioti į krūveles po 3, 5, 7 vienetus duotą kopūstų skaičių n. Sudarykite programą, kuri nustatytų, ar galima kopūstus išdėlioti bent viena krūvele ir daugiau, jei galima tai keliais būdais? Pvz.: kop = 20, tai po septynis = 2
tris = 2
penkis = 0
5. Paskutinis knygos puslapis pažymėtas skaičiumi n. Kiek reikia skaitmenų knygos puslapiams sunumeruoti (numeracija pradedama nuo vieneto)?
6. Virginijus sugalvojo dviženklį skaičių, kurio dešimčių skaitmuo 2 kartus mažesnis už vienetų skaitmenį. Skaičius, parašytas atbulai, yra 36 vienetais didesnis už sugalvotąjį. Kokį skaičių sigalvojo Virginijus?
7. Sudarykite programą, kuri duotą pinigų sumą p išreikštų banknotį po 2 ir 5 litus visus galimus variantus.
8. Duotas stačiakampio plotas S. Sudarykite programą. Kuri nurodytų visus skirtingus stačiakampius, turinčius tą patį plotą. Pvz.: S = 20, tai 1 – 20
2 – 10
4 – 5

9. Duota n degtukų. Keliais skirtingais būdais galima sudėlioti stačiakampį iš visų degtukų (degtukai nelaužomi)? Ekrane išvesti kraštinių degtukų skaičius. Pvz.: n = 8, tai galima sudėlioti 2 būdais.
10. Lygybėje, vietoj žvaigždučių, suraskite trūkstamus skaitmenis.
** × * = 1 + *
11. Parduotuvėje, pasverti svoriui, pardavėja turi svarelius po 5 ir 3 kg. Klientas nusipirko n svorio bulvių. Kiek reikia svarelių po 5 ir 3 kg norint pasverti svorį?
12. Duota n degtukų. Keliais būdais galima sudėlioti trikampį iš visų degtukų? Pvz.: n=9, tai galima sudėlioti trim būdais.
13. Piniginėje yra 10 monetų po 5 ir 2 centus, iš viso 26 centai. Kiek vienų ir kitų monetų yra piniginėje?
14. Pagal Logranžą, kiekvieną natūralų skaičių galima išreikšti keturių sveikųjų skaičių kvadratų suma. Pvz.: 5=02+02+12+22. Duotą natūralų skaičių N išreikškite keturių skaičių kvadratų suma.
15. Turime n degtukų. Nustatykite, ar galima sudėlioti trikampį. Jei galima, tai raskite trikampį, t.y. kraštines, kuris turi didžiausią plotą. Pvz.: n=9, tai kraštinės 3, 3, 3; 4,4,1; 4,2,3.
16. Kiekvieną sudėtinį skaičių galima išskaidyti pirminių skaičių sandauga. Suskaičiuokite, kiek duotam skaičiui N reikia pirminių daugiklių. Pvz.: 120=2*2*2*3*5, tai yra penki daugikliai.
17. Kiekvieną sudėtinį skaičių galima išskaidyti pirminių skaičių sandauga. Suskaičiuokite, kiek duotam skaičiui N reikia skirtingų pirminių daugiklių. Pvz.: 120= 2*2*2*3*5, tai yra trys daugikliai.
18. Duotas stačiojo trikampio plotas S (S natūralusis). Raskite visus stačiuosius trikampius, turinčius tokį plotą. Pvz.: S = 6, tai kraštinės 3, 4, 5.
19. Pradinis duomuo – natūralusis skaičius N. Sudarykite programą rasti iš eilės einančių natūraliųjų skaičių sekai (1, 2, 3...), kurios narių sandauga lygi duotajam skaičiui.
20. Natūralieji skaičiai, skaitomi iš abiejų galų, vadinami polindromais, pvz.: 121, 2552. Vienaženklis skaičius nelaikomas polindromu. Raskite pirmuo- sius N polindromus. Pvz.: N=4, tai 11, 22, 33, 44.
21. Iš plytų galima pastatyti taisyklingą vienos plytos pločio piramidę, kurios viršūnė – viena plyta, o šonuose – pusės plytos ilgio laipteliai. Turime n plytų. Nustatykite, ar galima pastatyti piramidę. Ekrane išvesti piramidės pagrindą. Pvz.: n=10, tai pagrindas 4.
22. Skaičiai 55 ir 66 įdomūs ne tik tuo, kad susideda iš vienodų skaitmenų, bet ir tuo, kad juos galima išreikšti pirmųjų iš eilės einančių skaičių suma:
55=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
66=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 Nustatykite, ar skaičius turi tokią savybę.
23. Duotą natūralų skaičių išreikškite dviejų skaičių suma. Antrasis šios sumos dėmuo turi būti gaunamas pirmąjį dėmenį perrašius atbulai. Raskite visus galimus variantus. Pvz.: 121=47+74, 121=29+92.
24. Pradinis duomuo – skaičius N, reiškiantis natūraliųjų skaičių sekos paskutinįjį narį. Kiek reikės skaitmenų visai sekai nuo vieneto iki N parašyti?Pvz.: N=10, tai 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 1; 0 viso 11 skaitmenų.
25. Duotos stačiakampio kraštinės A ir B. Kiek galima sudėti kvadratų į duota stačiakampį ir kokių?
26. Duota N degtukų. Iš visų degtukų sudėliokite stačiakampį, turintį didžiausią plotą. Pvz.: N=22, tai stačiakampio kraštinės 5 ir 6.
27. V.Kordenskis surado įdomų skaičių, kuris lygus skaitmenų faktorialų sumai. Pvz.: 145=1!+4!+5!. Nustatykite, ar duotas skaičius N yra Kordenskio skaičius.
28. Du gretimi nelyginiai pirminiai skaičiai vadinami dvyniais. Pvz.: 5 ir 7. Nustatykite, ar du duoti pirminiai skaičiai M ir N yra dvyniai.
29. Jei sudėtume visus kurio nors skaičiaus skaitmenis, po to – visos gautos sumos skaitmenis ir tai kartotume daug kartų, pagaliau gautume vienaženklį skaičių, vadinamą duoto skaičiaus skaitmenine šaknimi. Pvz.: 751 skaitmeninė šaknis 4 (7+5+1=13, 1+3=4). Raskite skaičiaus N skaitmeninę šaknį.
30. Trigonometrijoje dažnai susiduriame su COS funkcijos reikšmėmis. Šios funkcijos reikšmę galima apskaičiuoti sekančiai:
cos(x) = 1 – + – + - … Apskaičiuokite COS reikšmę, paėmę 1000 sekos narių, kai x bet koks skaičius..
31. Trigonometrijoje dažnai susiduriame su SIN funkcijos reikšmėmis. Šios funkcijos reikšmę galima apskaičiuoti sekančiai:
sin(x) = x – + - + - ... Apskaičiuokite SIN reikšmę, paėmę 1000 sekos narių, kai x bet koks skaičius.
32. Kiekvieną dešimtainę trupmeną galima pakeisti paprastąja trupmena. Pvz.: 0,5= . Duotą dešimtainę trupmeną pakeiskite paprastąja (trupmena yra tik suprastinta).
33. Raskite mažiausią natūralų skaičių, kuris turi N skirtingų daliklių. Pvz.: N=6, tai toks skaičius 12, nes turi skirtingus 6 daliklius: 1, 2, 3, 4, 6, 12.
34. Supersudėtinis skaičius – tai toks skaičius, turintis daugiausia daliklių, negu bet kuris už jį mažesnis natūralusis skaičius. Nustatykite, ar duotas skaičius N yra supersudėtinis.
Pvz.: 6-supersudėtinis, nes turi daugiausia daliklių negu mažesni už jį skaičiai. 5-ne supersudėtinis, nes turi du daliklius, o skaičius 4-tris daliklius
35. Skaičius, sudarytas iš N skaitmenų, vadinamas Armstrongo skaičiumi, jei jo skaitmenų, pakeltų n-uoju laipsniu, suma lygi tam pačiam skaičiui.
Pvz.: 153=13+53+33 yra Armstrongo. Pasakykite, ar duotas skaičius yra Armstrongo.

Vienmatis masyvas
1. Tarkime, kad turime n apskritimų. Žinomi jų spindulių ilgiai. Reikia surasti didžiausią apskritimą ir nustatyti, kiek iš viso yra tokių didžiausių apskritimų. Duomenys įvedami klaviatūra ir iš karto surašomi į masyvą.
2. Koordinačių plokštumoje duota n taškų. Reikia sudaryti programą, kuri nustatytų, ar yra bent vienas taškas, kuris būtų duoto apskritimo viduje. Apskritimo centro koordinatės a, b ir jo spindulys r žinomos.
3. Parduotuvėje yra n skirtingų prekių. Į masyvą A(n) surašyta, kiek yra vienetų kiekvienos prekės. Distributorius dar atveža kiekvienos prekės po tam tikrą kiekį vienetų. Duomenys pateikti masyve B(n). Rasti kiek parduotuvėje yra kiekvienos prekės vienetų.
4. Duoti du masyvai A(n) ir B(m). Rasti didžiausią skaičių per abu masyvo narius ir ji pašalinti iš to masyvo, kuriame jis yra.
5. Duota lentelė A(n), kurioje surašyta, kiek yra kiekvienos spalvos kamuolių. Į parduotuvę atvežė dar partiją visai kitokių kamuolių, kurių duomenys lentelėje B(n). Kaip sutvarkyti visus duomenis, kad jie būtų vienoje lentelėje A(n)?
6. Duoti mokinio trimestro atskirų disciplinų pažymiai A(n), n- dalykų kiekis. Rasti mokinio vidurkį.
7. Duoti klasės mokinių vidurkiai A(n) , n-klasės mokinių kiekis. Rasti geriausiai besimokantį,blogiausiai.
8. Studentų ūgiai surašyti į masyvą A(n). Kiek yra studentų, kurių ūgis didesnis už vidutinį?
9. Banke žmonių indėliai surašyti į masyvą A(k), k-žmonių kiekis. Kiek žmonių, kurių indėlis daugiau negu 1000 Lt.?
10. Studentų grupės egzaminų sesijos vidurkiai yra surašyti masyve A(n). Apskaičiuoti, kiek studentų ir kurie jų mokosi geriau, negu grupės vidurkis.
11. Studentų grupės egzaminų sesijos pažymiai yra masyvuose, m - studentų kiekis, n - egzaminų. Kiek grupėje yra skolininkų? Kuris studentas turi daugiausia skolų? Kuris mokosi geriausiai ? Ar yra egzaminas, kurį išlaikė visi studentai?
12. Duoti klasės mokinių vidurkiai A(n). Koks klasės pažangumas?
13. Duotas grupės studentų gimtadienių sąrašas mėnuo m(n), diena d(n). Nustatyti , kuris studentas pirmas švęs gimtadienį?
14. Duota informacija apie autobusų maršrutus : atstumai a(n), trukmės t(n). Kurio autobuso greitis didžiausias? Kuris autobusas ilgiausiai užtrunka maršrute? Kuris maršrutas trumpiausias?
15. Duota, kiei bibliotekoje yra skirtingos rūšies knygų A(n). Išrikiuoti knygų kiekį didėjimo tvarka.
16. Darželyje vaikai serga ir tam tikrą kiekį dienų nelanko. Duomenys suvesti į masyvą A(n). Išdėstyti duomenys mažėjimo tvarka, t.y. kas mažiausiai nelanko ir t.t.
17. Mokytojų atlyginimai suvesti į masyvą A(n). Rasti kiek žmonių gauna > nei 400 Lt., > nei 600Lt. ir > nei 800Lt. Iš tų trijų grupių surasti, kurių yra daugiausia?
18. Kiekvienoj dėžutėj yra atsitiktinis kiekis kamuolių, kurioj dėžutėj jų yra daugiausia?
19. Duotas sveikas skaičius, nežinoma iš kelių skaitmenų sudarytas. Rasti maksimalų skaitmenį.
20. Duota n skaičių masyve A(n). Išrinkite ir parašykite visus pirminius ir sudėtinius skaičius. Jei kokio tai skaičiaus tipo nėra pateikite atitinkamą pranešimą.
21. Raskite masyve b(m) visus Kordenskio skaičius.
22. Raskite sveikųjų skaičių masyve A(n) visus Armstrongo skaičius.
23. Sporto grupės žmonių svoriai surašyti į lentelę A(n). Prieš varžybasreikia suskirstyti į svorio kategorijas. I kategorija sveriantys <60kg, II kategorija >60kg, bet <80kg, III kategorija >80kg. Parašyti programą, kuri nustatytų, kas kokiai kategorijai priklauso, kiek yra kiekvienos kategorijos žmonių?
24. Duota lentelė, kurioje surašytos mokinių pavardės. Išdėstyti pavardes abėcėlės tvarka ir atvirkščiai.
25. Duota skaičių eilutė C(n). Raskite visus automorfinius skaičius.
26. Duota bibliotekoje esanti kartoteka, kiekviename skyriuje yra tam tikras kiekis kortelių. Visi duomenys suvesti į masyvą A(n). Į lyginių numerių skyrius reikia pridėti po tiek kortelų, koks skyriaus numeris.
27. Duota surikiuota eilė n dėžių, kiekvienoje yra po vieną baltą kamuolį. Atvežė dar n dėžių, kur kiekvienoje yra po 2 raudonus kamuolius. Duomenys aprašyti masyvais. Pirma grupė dėžių A(n)=(1,1,1………), antra B(n)=(2,2,……..). Dėžes reikia taip surikiuoti, kad viena dėžė su baltu kamuoliu, kita su raudonais ir t.t.. Reikia gauti masyvą C(…)=(1,2,1,2………)
Dvimatis masyvas
1. Masyve mok(m,n) surašyta m mokinių n dalykų pusmečių pažymiai. Sudarykite naują masyvą vid(m) sudarydami iš mokinių pažymių vidurkių. Vidurkius suapvalinti iki 2 skaitmenų ir parodyti ekrane
2. Sveikųjų skaičių masyve a(m,n) surašyti sveikieji skaičiai. Sudarykite naują masyva b(m) sudarydami iš eilučių skaičių vidurkių. Vidurkius suapvalinti iki 2 skaitmenų ir parodyti ekrane
3. Jei sudėtume visus kurio nors skaičiaus skaitmenis, po to – visos gautos sumos skaitmenis ir tai kartotume daug kartų, pagaliau gautume vienaženklį skaičių, vadinamą duoto skaičiaus skaitmenine šaknimi. Pvz.: 751 skaitmeninė šaknis 4 (7+5+1=13, 1+3=4). Raskite skaičiaus N skaitmeninę šaknį. Duota skaičių lentelė A(m,n). Sudarykite naują lentelę B(m,n) iš aritmetinių šaknų.
4. Skaičių lentelėje paz(m,n) surašyta m mokinių n dalykų pusmečio pažymiai. Raskite mokinio pažymių vidurkį. Kiek mokinys turi neigiamų pažymių ir iš kokių dalykų (pagal numerius). Raskite labai gerai besimokančius mokinius.
5. Duota kvadratinė skaičių lentelė. Istrižainių elementus pakeiskite nuliais.
6. Turime stačiakampę lentelę NxM. Tai dvimatis masyvas A(N, M). Reikia suformuoti dvejetainį masyvą B(N, M), sudarytą tik iš vienetukų ir nuliukų. Čia bi,j = 1, kai masyvo A elementas ai,j yra didesnis už visus galimus savo kaimynus arba bent du jo kaimynai yra nuliai. Kitais atvejais bi,j = 0. Elemento ai,j kaimynais yra tie elementai, kurių bent vienas indeksas skiriasi vienetu nuo ai,j atitinkamo indekso. Pradinė lentelė yra surašyta duomenų faile. Čia pirmoji eilutėje yra N ir M reikšmės. Toliau yra N eilučių, kurių kiekvienoje yra po M skaičių. Reikia išvesti į ekraną lentele suformuotą masyvą B.
7. Dauota skaičių lentelė A(m,n). Kiekvieną eilutę surušiuokite didėjančia tvarka.
8. Koordinačių plokštumoje nubrėžta daug apskritimų. Žinomi jų spinduliai. Reikia surasti ilgiausią apskritimą ir kiek tokių apskritimų yra. Duomenys įvedami klaviatūra.
9. Koordinačių plokštumoje turime daug taškų. Jų koordinatės talpinamos masyvuose X ir Y taip, kad pirmi skaičiai yra pirmojo taško koordinatės, antri – antrojo ir t.t. Reikia suskaičiuoti kiekvieno taško atstumą iki koordinačių pradžios taško ir gautas reikšmes surašyti į masyvą A
10. Skaičius skaitomas iš abiejų galų vienodai vadinamas polindromu. Sudarykite nauja masyvą B(k) išrinkdami iš lentelės A(m,n) polindromus.
Bylos
1. Duotas kvadratas, padalytas į nn (n  10) langelių ir užpildytas sveikaisiais skai-čiais. Iš kiekvieno langelio galima pakliūti į tuos langelius, kurie su juo liečiasi kraštinėmis. Kelio vertė – skaičių, užrašytų langeliuose, per kuriuos jis eina, suma. Kelias negali eiti per tą patį langelį du kartus.
1 2 3
1 2 3 0
2 4 -1 -7
3 6 2 4
Pavyzdys. Didžiausios vertės kelias, prasidedantis langelyje (1, 1), eina per langelius, ant kurių užrašyti skaičiai 2, 4, 6, 2, 4. Taigi šio pavyzdžio atsakymas lygus 18.
Pradiniai duomenys įrašyti byloje duom.txt. Pirmoje eilutėje įrašytas kvadrato dydis n, likusiose n eilučių įrašyta po vieną kvad¬rato eilutę. Skaičiai atskiriami vienu tarpu.
Rezultatą – didžiausios vertės kelio, neinančio per langelius su neigiamais skaičiais bei prasidedančio langelyje (1, 1), vertę spausdinkite ekrane.
Pradinių duomenų ir rezultatų pavyzdys
Pradiniai duomenys Rezultatas
3
2 3 0
4 -1 -7
6 2 4 18
2. Įmonės įsiskolinusios viena kitai. Jeigu įmonė turėtų pinigų, ji galėtų skolas sumokėti. Tačiau jų neturi. O neturi todėl, kad jai negrąžina skolų kitos įmonės. Kitos įmonės negali sumokėti savų skolų dėl tos pačios priežasties – jos negauna pinigų iš joms skolingų įmonių. Susidaro uždaras ratas. Tačiau jį galima pralaužti. Pasirodo, skolas galima sumokėti ... skolomis.
Sakykime, įmonė A yra skolinga 100 litų įmonei B, įmonė B – 50 litų įmonei C ir įmonė C – 75 litus įmonei A. Šis sąrašas yra uždaras. Todėl bendra skolų suma gali būti sumažinta, pertvarkius skolų sąrašą taip: įmonė A skolinga 50 litų įmonei B ir įmonė C skolinga 25 litus įmonei A. Įmonės C skola įmonei A gali būti laikoma netiesiogine įmonės C skola įmonei B per įmonę A, todėl galutinis skolų sąrašas yra toks: įmonė A skolinga 25 litus įmonei B ir įmonė C skolinga 25 litus įmonei B.
Parašykite programą, kuri išanalizuotų įmonių skolas ir jas pertvarkytų taip, kad bendra visų įmonių skolų suma būtų mažiausia.
Pradiniai duomenys – tekstinė byla, kurioje įrašytas skolų sąrašas. Kiekvienas sąrašo elementas įrašytas atskiroje eilutėje ir išreiškiamas trejetu:
a b x čia a ir b – įmonių kodai, x – įmonės a skola įmonei b.
Pradiniai duomenys tenkina reikalavimus:
1) įmonių kodai yra sveikieji skaičiai iš intervalo [1..10000];
2) skolos išreiškiamos teigiamais realiaisiais skaičiais;
3) sąrašo gale yra įrašas, sudarytas iš trijų nulių.
Rezultatų byloje turi būti įrašyta tokia informacija:
1) bendra pradinė skolų suma;
2) bendra galutinė skolų suma;
3) skolų sąrašas, gautas pertvarkius skolas; jo elementai turi būti sudaryti iš trijų skaičių taip pat, kaip ir pradinių duomenų sąraše;
Pavyzdys
Sakykime, įmonės A kodas yra 11, įmonės B – 22, įmonės C – 33.
Pradiniai duomenys Rezultatai
11 22 100.00
22 33 50.00
33 11 75.00
0 0 0.00 PRADINĖ SKOLŲ SUMA: 225.00
GALUTINĖ SKOLŲ SUMA: 50.00
GALUTINIS SKOLŲ SĄRAŠAS:
11 22 25.00
33 22 25.00
3. Daugumai gerai žinomas Paskalio trikampis
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
. . . . . . . .
nepraranda savo žavumo ir galima sugalvoti vis naujų uždavinių.
Pradiniai duomenys – tekstinė byla, kurioje įrašyti natūralieji skaičiai, vienas nuo kito atskirti tarpais. Reikia nustatyti, ar iš jų galima sudaryti kurią nors Paskalio trikampio eilutę (galima pavartoti tik dalį skaičių rinkinio).
Rezultatas – rastoji eilutė arba žodis NEGALIMA, rašomi į tekstinę bylą. Jeigu galima sudaryti kelias eilutes, turi būti pateikta ilgiausia.
4. Parašykite programą, kuri rastų bent vieną duoto kryžiažodžio sprendimą.
Pradiniai duomenys: dvi tekstinės bylos: PAV.DAT ir ŽOD.DAT. Byloje PAV.DAT – kryžiažodžio paveikslas, byloje ŽOD.DAT – žodynas.
Kryžiažodžio paveikslas – tai stačiakampis, sudarytas iš kvadratėlių. Kvadratėliai, į kuriuos turi būti įrašytos raidės, vaizduojami tarpais, o visas kitas plotas užpildytas simboliais x.
Kryžiažodžio paveikslas tenkina šiuos reikalavimus:
1. Yra stačiakampis, ne didesnis kaip 40 x 40 simbolių.
2. Stačiakampio perimetras sudarytas vien iš simbolių x (t. y. žodžiai nesiekia stačiakampio kraštų.
3. Vienoje eilutėje arba viename stulpelyje galima įrašyti tik vieną žodį. Pavyzdžiui, šis kryžiažodžio fragmentas
ABCD
EFG
HI
skirtas šešiems žodžiams (ABCD, EFG, HI, BEI, CF, DG).
4. Žodžiai negali liestis.
5. Žodžio ilgis nuo 2 iki 10 raidžių.
6. Žodžiai rašomi iš kairės į dešinę arba iš viršaus į apačią.
Žodynas – tai aibė žodžių, kurie gali būti rašomi į kryžiažodį. Kiekvienas žodis į kryžiažodį gali būti įrašytas ne daugiau kaip vieną kartą. Žodžiai sudaryti vien iš didžiųjų lietuviškos abėcėlės raidžių. Vienoje bylos eilutėje – vienas žodis. Paskutinė eilutė tuščia.
Laikykite, kad pradiniai duomenys teisingi.
Rezultatai rašomi į tekstinę bylą KRYŽ.REZ. Tai kryžiažodžio paveikslai, paimti iš pradinių duomenų bylos, į kurių tuščius kvadratėlius įrašytos raidės, sudarančios žodžius, paimtus iš žodyno. Sprendinyje nebūtinai turi būti panaudoti visi žodžiai. Jei uždavinys neturi nė vieno sprendinio – į bylą rašoma frazė:
KRYŽIAŽODIS SPRENDINIO NETURI

Pavyzdys
Kryžiažodžio paveikslas –
byla PAV.DAT Žodynas – byla
ŽOD.DAT Rezultatas
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xx
xxx xx xx xx
xxx x x
xxx xx xx xx
x x x xxx
xxx xx x xxx
xxx x xx
xxx xx x xxx
xx xxxx
xxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
ARKLYS
ASILAS
BEBRAS
BEGEMOTAS
ELNIAS
KROKODILAS
LAPĖ
LOKYS
OŽYS
OŽKA
TIGRAS xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxAxx
xxxxxxxxxSxx
xxxxxxxxxIxx
xxxKxxBxxLxx
xxxRxBEBRASx
xxxOxxGxxSxx
xOŽKAxExOxxx
xxxOxxMxŽxxx
xxxDxLOKYSxx
xxxIxxTxSxxx
xxELNIASxxxx
xxxAxxSxxxxx
xxxSxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

________________________________________
5. ŠALIGATVIAI. Stačiakampis laukas padalintas į šaligatvio plytelės dydžio kvadratus, kurie žymimi x ir y koordinatėmis. Ant kvadratų galima dėti plyteles ir iš jų nutiesti takus. Taką sudaro šonais besiliečiančios plytelės. Tako plotis – viena plytelė.
Yra pažymėti keturi kvadratai A, B, C ir D (t. y. duotos jų koordinatės).
Parašykite programą, kuri nustatytų, ar galima nutiesti du nesikertančius kelius, kurių vienas jungia kvadratą A su kvadratu B, kitas – kvadratą C su kvadratu D.
________________________________________
Pradiniai duomenys – surašyti į tekstinę bylą po du skaičius (x, y) į vieną eilutę. Pirmoje eilutėje nurodytas lauko dydis xmax ir ymax (1 <= xmax, ymax <= 500), keturiose kitose eilutėse – keturios kvadratų, žyminčių kelių galus, koordinatės x, y (1 <= x <= xmax, 1 <= y <= ymax).
________________________________________
Rezultatą, išreikštą žodžiu GALIMA arba NEGALIMA reikia parodyti kompiuterio displėjuje.
________________________________________
Pavyzdys
Pradiniai duomenys Rezultatas
10 8
2 7
10 1
6 6
4 2 GALIMA


________________________________________

6. TELEVIZIJOS LAIDOS. (Vykdymo laikas – 50 s.) Yra televizorius ir videomagnetofonas. Buvo sudarytas vienos paros televizijos laidų, kurias reikia įrašyti į videokasetes, sąrašas. Laidos turi būti įrašytos taip, kad reikėtų kuo mažiau kasečių.
Kiekviena laida trunka ne mažiau kaip 10 minučių ir ne ilgiau kaip valandą. Laidos pradžioje 1 minutę rodoma reklama (reklamos laikas įeina į laidos laiką), kurios įrašinėti nereikia. Todėl reklamos metu galima pakeisti kasetę. Vienoje kasetėje telpa 1 valandos trukmės įrašas.
Parašykite programą, kuri rastų ir spausdintų mažiausią reikalingų kasečių skaičių.
________________________________________
Pradiniai duomenys – tekstinė byla, kurios kiekvienoje eilutėje yra keturi skaičiai: laidos pradžios ir pabaigos laikas valandomis ir minutėmis. Pradiniai duomenys teisingi: persidengiančių laikų nėra. Per parą parengiama ne daugiau kaip 30 laidų.
________________________________________
Rezultatas pateikiamas displėjaus ekrane.
________________________________________
Pavyzdys
Pradiniai duomenys Rezultatas
10 0 10 20
9 15 10 0
11 15 12 5
12 5 12 35
13 0 13 33 4

________________________________________

7. SUSIJUSIOS SRITYS. Duotas m x n langelių (1 <= m <= 50, 1 <= n <= 50) dydžio popieriaus lapas, kuriame raidėmis J ir B sužymėti juodi ir balti langeliai.
Vientisa sritimi vadinsime tokią, kuri sudaryta iš vienos spalvos langelių, besiliečiančių vienas su kitu vertikaliomis arba horizontaliomis kraštinėmis.
Parašykite procedūrą, kuri rastų, kiek langelių sudaro didžiausią vientisą juodą ir didžiausią vientisą baltą sritis atskirai, bei tų sričių padėtį (bet kurio vieno jų langelio koordinates).
Procedūrą įjunkite į programą, kuri rezultatus pateiktų kompiuterio displėjuje.
________________________________________
Pradiniai duomenys – pateikiami tekstinėje byloje. Pirmojoje eilutėje įrašyti skaičiai m ir n. Tolesnėse m eilučių yra po n raidžių (J ar B).
________________________________________
Rezultatai: turi būti spausdinami du pranešimai:
• tekstas DIDŽIAUSIA JUODOJI SRITIS, ją sudarančių langelių skaičius ir kurio nors langelio koordinatės (du skaičiai);
• tekstas DIDŽIAUSIA BALTOJI SRITIS, ją sudarančių langelių skaičius ir kurio nors langelio koordinatės (du skaičiai);
Langeliai žymimi iš kairės į dešinę nuo 1 iki n ir iš viršaus į apačią nuo 1 iki m.
________________________________________
Pavyzdys
Pradiniai duomenys Rezultatai
3 4
JJBB
BJBJ
JJBJ DIDŽIAUSIA JUODOJI SRITIS: 5; 1, 1 DIDŽIAUSIA BALTOJI SRITIS: 4; 3, 1

1. Turime visų klasės mokinių 4 dalykų valstybinių egzaminų įvertinimus. Norime apskaičiuoti kiekvieno mokinio įvertinimų aritmetinį vidurkį. Rezultatus reikia surašyti į bylą, kurioje mokinių sąrašas (pvz., vardas, pavardė, vidurkis) būtų sudarytas vidurkio mažėjimo tvarka.
2. Byloje duom.dat surašyta žmonių vardai (10simbolių) ir jų gimimo datos (metai ir mėnuo). Raskite seniausią ir jauniausią žmogų. Rezultatus pateikite byloje rez.dat.
3. Byloje pokalbiai.dat surašyta vartotojo pokalbių atsakaita. Operatoriaus pavadinimas (10 simbolių), laikas (Valandos, minutės) ir tarifas (Realus skaičius). Į bylą ataskaita.dat parašykite mėnesio ataskaitą: Kiek išviso prakalbėta laiko ir kiek reikės mokėti. Nurodykite su kokiu operatoriumi prakalbėta daugiausia. Pvz.:

Omnitel 2 35 0,12
Teo 3 25 0,15
Bitė 0 10 0,25
Tele2 1 45 0,10

4. Byloje marsrutai.dat surašyti miesto autobusų stotelių pavadinimai (10 simbolių) ir autobusų numeriai kurie sustoja stotelėje. Autobusų maršrutų yra iki 20. Parašykite programą, kuri surastų ilgiausią ir trumpiausią maršrutą (Ilgiausias skaitomas tas kuris daugiausia sustoja stotelėse). Nustatykite kuriose stotelėse yra didžiausias ir mažiausias judėjimas t.y. kur daugiausia ir mažiausia sustoja autobusai. Jei yra kelios stotelės pateikite visų pavadinimus. Rezultatus pateikite byloje rezultatai.dat.
Pvz.:
Stotis 1 5 2 20 3
Klaipedos 1 4 19
Lietuva 2 3 5 9
Taurakalnis 1 16 20
Latvių 1 5

Ilgiausias maršrutas 1 trumpaisias 4 16 19
Daugiausia sustoja Stotis
Mažiausia Latvių
5. Parašykite programą, kuri dešimtainiu, dvejetainiu, aštuonetainiu ir šešioliktainiu skaičiais keistų pradinį skaičių, kurį sudaro vienos iš išvardintų skaičiavimų sistemų skaitme¬nys.
Pradiniai duomenys pateikti byloje duom.txt. Pirmoje eilutėje įrašytas skaičius k ( ), žymintis pradinio skaičiaus skaičiavimo sistemos pagrindą. Antroje eilutėje pateiktas pradinis skaičius N, čia


.
Rezultatus įrašykite į bylą rez.txt: pirmoje eilutėje – atitinkamą dešimtainį skaičių, antroje – dvejetainį, trečioje – aštuonetainį ir ketvirtoje – šešioliktainį.
Pradinių duomenų ir rezultatų pavyzdys

Duomenys Rezultatas
8
1752304526 262768982
1111101010011000100101010110
1752304526
FA98956

6. Byloje duom.dat eilutėmis surašyti natūralūs skaičiai. Kiekvienoje eilutėje raskite tobulus skaičius ir surašykite į bylą rez.dat. Jei eilutėje nėra tobulų skaičių tai yįrašote tekstą Tobulų skaičių nėra, o kitose eilutėse įrašykite tobulus skaičius. Tobulas skaičius yra lygus savo daliklių mažesnių už save sumai. Pvz.: 6=1+2+3=6.
7. Duotas natūraliųjų skaičių aritmetinis reiškinys, kuriame vartojamos tik sudėties ir atimties operacijos bei skliaustai jų atlikimo eiliškumui keisti. Parašykite programą, skaičiuo¬jančią šio reiškinio reikšmę.
Pradiniai duomenys įrašyti byloje duom.txt. Pirmoje eilutėje įrašytas reiškinys. Jis baigia¬mas lygybės ženklu. Reiškinyje vartojamų skaičių ilgis neviršija 40 simbolių, o viso reiškinio ilgis neviršija 60 simbolių. Rezultatą – apskaičiuotą reiškinio reikšmę – spausdinkite byloje rez.txt.
Pradinių duomenų ir rezultatų pavyzdys

Pradiniai duomenys Rezultatas
5+(3-(2+1))-(4+6)= -5
8. Tekstiniame duomenų faile yra produktų gamybos receptai. Vienoje eilutėje yra duomenys apie vieną produktą: produkto pavadinimas, žaliava, kiekis, žaliava, kiekis, žaliava, kiekis, ir t.t. iki eilutės pabaigos. Kitame tekstiniame faile yra pageidaujamų pagaminti produktų užsakymas: pavadinimas ir užsakomas kiekis. Reikia suformuoti užsakomų produktų gamybai reikalingų žaliavų sąrašą be pasikartojimų: žaliava, kiekis. Lentelių formoje spausdinti užsakymo ir reikalingų gamybai žaliavų sąrašus, surikiuotus abėcėlės tvarka.

Monsterxxxx
Posts: 4
Joined: 2013-02-13 12:06
Contact:

2013-02-15 15:24

9. Į tarptautinę konferenciją turėjo atvykti N asmenų. Asmenys įvardyti skaičiais nuo 1 iki N.
Yra žinoma, kurie asmenys su kuriais buvo pažįstami iki renginio pradžios. Du asmenys renginio metu būtinai susipažins, jei jie turi arba renginio metu įsigijo bendrą pažįstamą.
Renginio organizatoriai, gerai žinodami, kas ką pažįsta, buvo tikri, kad renginio metu visi asmenys susipažins. Tačiau vienas asmuo į renginį neatvyko ir todėl visiems susipažinti nepavyko.
Užduotis. Parašykite programą, kuri nustatytų, kuris asmuo neatvyko į renginį.
Pradiniai duomenys pateikti byloje duom.txt. Pirmoje eilutėje įrašytas dalyvių skaičius N (2 < N  200). Antroje eilutėje pateikti numeriai tų asmenų, kuriuos pažįsta pirmasis asmuo: pirmas šios eilutės skaičius rodo, kiek asmenų iš viso pažįsta pirmasis asmuo, toliau pateikiami pažįstamų asmenų numeriai. Trečioje eilutėje analogiškai pateikti numeriai tų asmenų, kuriuos pažįsta antrasis asmuo ir t. t.
Rezultatą – neatvykusio asmens numerį – įrašykite į bylą rez.txt.
Pastaba. Jeigu sprendinių (neatvykusių asmenų) bus keletas, tai užtenka pateikti bet kurį vieną.
Pradinių duomenų ir rezultatų pavyzdys
Duomenys Rezultatas
7
2 2 7
2 1 4
2 4 5
4 2 3 6 7
2 3 6
2 4 5
2 1 4 4
10. Tekstiniame faile surašyti studentų gauti egzaminų pažymiai. Pažymių skaičiai nevienodi. Vienoje eilutėje yra vieno studento duomenys: studento bilieto numeris, kursas, fakulteto kodas (pvz., informatikos fak. kodas yra 14), pavardė , vardas, pažymiai iki eilutės pabaigos. Reikia suformuoti įrašų masyvą, kuriame būtų failo duomenys ir skaičiavimų rezultatai. Skaičiuoti kiekvienam studentui mokymosi vidurkį. Klaviatūra įvedamas pageidavimas, kokius duomenis spausdinti: fakultetas ir kursas.
11. Tekstiniame faile surašyti studentų pirmosios sesijos metu gauti egzaminų pažymiai (šeši). Vienoje eilutėje yra vieno studento duomenys: pavardė, vardas, grupė, studento bilieto numeris ir šeši pažymiai. Duomenis surašyti į įrašų masyvą. Kiekvienam studentui rasti jo mokymosi vidurkį. Spausdinti lentelėmis duomenis ir rezultatus. Surasti ir atspausdinti duomenis apie geriausiai besimokantį studentą: pavardė, vardas, grupė ir mokymosi vidurkis.
4. Stomatologinė klinika teikia 4 rūšių paslaugas, kurių pavadinimai pateikti tekstiniame faile Paslaugos.dat. Klinikoje dirba 4 stomatologai, kurių vardai pateikti faile Dantistai.txt. Faile Sumos.ttt pateikti kiekvieno dantisto uždirbti pinigai (patalpinti stulpelyje), teikiant faile išvardintas paslaugas. Parašyti programą, kuri iš tekstinių failų apskaičiuotų ir atspausdintų kiekvienoje paslaugoje uždirbtų pinigų vidurkį. Perrašykite failą Sumos.ttt, papildydami jį vidurkių stulpeliu, o naujas failas turi būti pavadintas Jūsų vardu
5. Duoti du failai: 1kiek.txt ir 2sum.dat. Faile 1kiek.txt stulpeliu surasyti vaistu pavadinimai, o salia kiekvieno vaisto yra nurodytas kiekis. Faile 2sum.dat duoti tu paciu vaistu pavadinimai, isrikiuoti kita tvarka, o salia kiekvieno vaisto nurodyta suma. Programa turi atspausdinti pradinius failus ekrane, o taip pat sudauginti to paties vaisto suma ir kieki. Gauta kiekvieno vaisto sandauga atspausdinti ekrane.
6. Transporto kontora turi 8 automobilius, kurių markės pateiktos tekstiniame faile Auto.txt. Automobilius vairuoja 4 vairuotojai, kurių vardai pateikti faile Vairuot.txt. Faile Km.txt pateikti kiekvieno vairuotojo nuvažiuoti atstumai kilometrais su kiekvienos markės automobiliu. Parašyti programą, kuri iš tekstinių failų apskaičiuotų ir atspausdintų vairuotojo vardą, kuris nuvažiavo didžiausią sumarinį atstumą su visų markių automobiliais. Perrašykite failą Vairuot.txt, vietoje daugiausiai nuvažiavusio vairuotojo įrašydami savo vardą.
7. Kauno urėdija turi 7 girininkijas, kurių vardai pateikti tekstiniame faile Girinik.dat. Urėdijoje medieną ruošia 5 brigados, kurių brigadininkų vardai pateikti faile Brigados.dat. Faile Kietmet.dat pateikti kiekvienos brigados paruoštos medienos kiekiai kietmetriais kiekvienoje girininkijoje. Parašykite programą, kuri iš tekstinių failų apskaičiuotų kiekvienoje girinikijoje paruoštą medienos kiekį (sudedant visų brigadų parengtus medienos kiekius vienoje girininkijoje). Gautu sumarinių paruoštos medienos kiekių stulpeliu papildykite failą Kietmet.dat.
8. Stomatologinė klinika teikia 4 rūšių paslaugas, kurių pavadinimai pateikti tekstiniame faile Paslaugos.dat. Klinikoje dirba 4 stomatologai, kurių vardai pateikti faile Dantistai.txt. Faile Sumos.ttt pateikti kiekvieno dantisto uždirbti pinigai (patalpinti stulpelyje), teikiant faile išvardintas paslaugas. Parašyti programą, kuri iš tekstinių failų apskaičiuotų ir atspausdintų kiekvienoje paslaugoje uždirbtų pinigų vidurkį. Perrašykite failą Sumos.ttt, papildydami jį vidurkių stulpeliu, o naujas failas turi būti pavadintas Jūsų vardu.
9. Duotas failas Masyvas.dat, kuriame duoti vaistų pavadinimai ir kiekvieno jų kiekiai. Parašyto programą, kuri atspausdintų pradinius duomenis ekrane, surūšiuotų vaistus pagal jų kiekį mažėjimo tvarka ir naujus duomenis atspausdintų ekrane bei faile, pavadintame 7 pirmom jūsų pavardės raidėm ir skaičiumi 4. Failo paskutiniu įrašu turi būti jūsų gimimo data, vardas, pavardė ir grupės šifras.
10. Aritmetiniame reiškinyje a  b  c  d  e  r = 0 operacijų ženklai uždengti. Jame gali būti naudojamos šios sveikųjų skaičių operacijos +, –, *, div, mod. Parašykite algoritmą, kuris rastų, kokie turėtų būti operacijų ženklai, kad lygybė būtų teisinga. Jei galimi keli variantai, pakanka rasti vieną.
Pradiniai duomenys įrašyti byloje duom.txt. Vienintelėje bylos eilutėje įrašyti šeši skaičiai: a, b, c, d, e ir r.
Rezultatą – gautą reiškinį arba žodį negalima – spausdinkite byloje rez.txt.
Pradiniai duomenys Rezultatai
4 3 2 3 1 6 4 mod 3 + 2 * 3 – 1 –¬¬ 6 = 0
11. Duoti failai Prekes.dat, kuriame pateikiami parduotuvėje esančių prekių pavadinimai jų kiekiai, ir Kainos.txt., kuriame pateikiama kiekvienos prekės kaina. Parašyti programą, kuri suskaičiuotų, už kokią sumą parduotuvėje yra kiekvienos prekės, sudaugindama kiekvienos prekės kiekį ir kainą. Naujai gautus duomenis įrašyti į failą, pavadintą pirmom 7 jūsų pavardės raidėm ir skaičiumi 3. Failo pradžioje turi būti padarytas įrašas, susidedantis iš tikslaus jūsų grupės šifro, pavardės, vardo ir gimimo datos.
12. N mokinių nori dalyvauti varžybose. Juos reikia suskirstyti į kaip galima daugiau komandų. Komandose turi būti tik tarpusavyje galintys susipažinti mokiniai, kurie nieko nepažįsta kitose komandose. Vienas komandos narys gali turėti kelis draugus, kurie tarpusavyje nėra pažįstami, bet gali susipažinti. Pavyzdžiui, A pažįsta B ir C, nors B ir C nėra pažįstami. Tokiu atveju A, B ir C bus vienoje komandoje. Tokiu būdu vienoje komandoje gali būti labai daug mokinių.
Reikia parašyti programą, kuri nustatytų, į kiek daugiausiai komandų galima suskirstyti moki¬nius, kad kiekvienas asmuo būtų tik vienoje komandoje.
Pradinius duomenis sudaro pažįstamų mokinių poros. Asmenys koduojami skaičiais iš intervalo [1..100]. Pradiniai duomenys surašyti tekstinėje byloje duom.txt. Pirmoje eilutėje nurodytas pa¬žįstamų porų skaičius. Kiekviena tolesnė eilutė skiriama vienai pažįstamų mokinių porai. Joje du skaičiai – mokinių kodai.
Asmenų sąrašas atskirai nepateikiamas. Laikoma, kad kiekvienas jų paminėtas porų sąraše.
Rezultatas – vienas sveikasis skaičius, kurį reikia įrašyti į bylą rez.txt.
Pradinių duomenų ir rezultatų pavyzdys
Duomenys Rezultatas
6
5 10
13 12
18 10
10 5
7 40
7 2 3
13. Kauno urėdija turi 7 girininkijas, kurių vardai pateikti tekstiniame faile Girinik.dat. Urėdijoje medieną ruošia 5 brigados, kurių brigadininkų vardai pateikti faile Brigados.dat. Faile Kietmet.dat pateikti kiekvienos brigados paruoštos medienos kiekiai kietmetriais kiekvienoje girininkijoje. Parašyti programą, kuri iš tekstinių failų apskaičiuotų kiekvienos brigados paruoštą medienos kiekį (sudedant vienos brigados parengtus medienos kiekius visose girininkijose). Gauta sumarinių paruoštos medienos kiekių eilute papildyti failą Kietmet.dat.
14. Yra daug įvairaus dydžio stačiakampio gretasienio formos dėžių. Jos naudojamos apvalioms sausainių dėžutėms supakuoti dedant į vieną dėžę po vieną dėžutę (dėžutė neturi išsikišti iš dėžės). Vidiniai dėžių matmenys pateikiami centimetrais. Visų dėžučių skersmuo vienodas ir lygus D cm, o aukštis H cm.
Parašykite programą, kuri nustatytų, kiek tarp turimų dėžių yra tinkamų duotoms dėžutėms pakuoti, taip pat atspausdintų mažiausios tinkamos dėžės matmenis ir rastų, kiek tokių dėžių yra. Dedant dėžučių negalima vartyti.
Duomenys pateikiami byloje Duom1.txt. Pirmoje eilutėje įrašytas dėžutės skersmuo ir aukštis, antroje – dėžių skaičius n. Tolesnėse n eilučių yra po tris skaičius, kurie reiškia dėžės matmenis – aukštį, plotį, ilgį – centimetrais. Visi duomenys pateikiami sveikaisiais skaičiais.
Rezultatus reikia surašyti į bylą Rez1.txt. Pirmoje eilutėje reikia įrašyti sakinį ‘Tinkamų dėžių yra: ‘ ir rastų dėžių skaičių. Antroje – sakinį ‘Mažiausia dėžė: ‘ ir tris skaičius, reiškiančius tokios dėžės matmenis. Jeigu tokios dėžės nėra, reikia palikti tuščią eilutę. Trečioje – sakinį ‘Mažiausių tinkamų dėžių yra: ‘ ir rastų dėžių skaičių.
Duom1.txt Rez1.txt
10 5
8
13 11 11
4 19 25
36 40 50
11 13 11
16 11 12
11 10 13
19 3 8
13 9 19 Tinkamų dėžių yra: 4
Mažiausia tinkama deže: 13 11 11
Mažiausių tinkamų dežių yra: 1


15. Reikia įveikti kelyje esančias kliūtis. Kliū¬čių ruožas padalintas į 1212 kvadratų (žr. paveikslą). Galima judėti tik šviesiais kvadratais – tamsiuose yra kliūtys, todėl jais eiti negalima. Iš vieno šviesaus kvadrato pereiti į kitą galima tik tada, kai jie liečiasi kraštinėmis.
Reikia rasti trumpiausią kelią per kliūčių ruo¬žą. Jeigu yra keli trumpiausi keliai – tinka bet kuris. Kelio ilgis matuojamas pereitų kvadratų skaičiumi.

Pradiniai duomenys surašyti byloje duom.txt. Byla turi 10 eilučių ir kiekvienoje jų yra po 10 simbolių. Kliūtys vaizduojamos žvaigždutės (*) simboliu, kvadratai, per kuriuos galima eiti – taškais (.).
Rezultatai rašomi į bylą rez.txt. Pirmoje eilutėje rašomas surasto trumpiausio kelio ilgis. Jei kelio nėra, atsakymas turi būti nulis. Likusiose dešimtyje eilučių – kliūčių ruožas, kuriame simboliais „+“ pažymėtas vienas trumpiausių kelių. Jeigu nėra nė vieno kelio per kliūčių ruožą, kliūčių ruožas rezultatų byloje turi sutapti su pradinių duomenų byloje pateiktu kliūčių ruožu.
Pradinių duomenų ir rezultatų pavyzdys
Pradiniai duomenys Rezultatai
**********
**********
**********
********..
*****....*
......****
*****.....
**********
**********
********** 11
**********
**********
**********
********..
*****....*
++++++****
*****+++++
**********
**********
**********
16. Duotas kvadratas, padalytas į nn (n  10) langelių ir užpildytas sveikaisiais skai¬čiais. Iš kiekvieno langelio galima pakliūti į tuos langelius, kurie su juo liečiasi kraštinėmis. Kelio vertė – skaičių, užrašytų langeliuose, per kuriuos jis eina, suma. Kelias negali eiti per tą patį langelį du kartus.
1 2 3
1 2 3 0
2 4 -1 -7
3 6 2 4
Pavyzdys. Didžiausios vertės kelias, prasidedantis langelyje (1, 1), eina per langelius, ant kurių užrašyti skaičiai 2, 4, 6, 2, 4. Taigi šio pavyzdžio atsakymas lygus 18.
Pradiniai duomenys įrašyti byloje duom.txt. Pirmoje eilutėje įrašytas kvadrato dydis n, likusiose n eilučių įrašyta po vieną kvad¬rato eilutę. Skaičiai atskiriami vienu tarpu.
Rezultatą – didžiausios vertės kelio, neinančio per langelius su neigiamais skaičiais bei prasidedančio langelyje (1, 1), vertę spausdinkite ekrane.
Pradinių duomenų ir rezultatų pavyzdys
Pradiniai duomenys Rezultatas
3
2 3 0
4 -1 -7
6 2 4 18
17. Nagrinėsime stačiakampius gretasienius. Akivaizdu, kad į stačiakampį gretasienį, kurio briaunų ilgiai yra (6, 4, 9), telpa gretasienis (7, 4, 4), bet netelpa gretasienis (5, 6, 5).
Galime analogiškai apibendrinti uždavinį, imdami n (n  1) matavimų erdvę. Laikoma, kad gretasienis a = (a1, a2, ... an) telpa į gretasienį b = (b1, b2, ... bn), jeigu galima taip sutvarkyti gretasienio a briaunas ir gauti tokį pasuktą gretasienį a' = (a'1, a'2, ... a'n), kad būtų tenkinama sąlyga a'i <= bi (1  i  n).
Tarkime, kad n-matėje erdvėje duota m stačiakampių gretasienių bei gretasienis g. Reikia nustatyti, kiek gretasienių tilps į gretasienį g.
Pradiniai duomenys įrašyti byloje duom.txt. Pirmoje bylos eilutėje įrašyti du sveikieji skaičiai: erdvės matas n (1  n  30) bei gretasienių skaičius m (1  m  100). Antroje eilutėje įrašyta n skaičių – greta¬sienio g briaunų ilgiai. Į kiekvieną iš likusių m eilučių įrašyta po n skaičių. Tai kitų duotųjų gretasienių briaunų ilgiai. Skaičiai eilutėse vienas nuo kito atskiriami vienu tarpu.
Rezultatą – gretasienių, telpančių į gretasienį g, skaičių – rašykite byloje rez.txt.
Pradinių duomenų ir rezultatų pavyzdys

Pradiniai duomenys Rezultatas
3 6
7 4 4
1 8 2
5 5 5
3 2 1
7 4 5
1 1 7
6 3 2 3program Pavyzdys;
const Duom = 'Duom.txt'; { Duomenų bylos vardas }
Rez = 'Rez.txt'; { Rezultatų bylos vardas }
{ ......................................................................................}
var
{ ……………………………………….. }
procedure Duomenys;
var
F : text;
begin
Assign(F, Duom);
Reset(F);
{ ……………………………………….. ……….}
while not Eof ( F) do
begin
……………………………………….
while not Eoln(F) do
begin
Read(F, );
{…………………………}
end;
ReadLn(F);
{…………………………………………..}
end;
Close(F);
end;


program pavyzdys;
var N, { eilučių skaičius }
M, { duomenų skaičius kiekvienoje eilutėje }
a, i, j, suma: integer;
pr, rz: text; { rezultatų bylos vardas }
begin
assign(pr, ’DUOMENYS.DAT’); { kintamasis pr susiejamas su pradinių }
{ duomenų byla DUOMENYS.DAT }
assign(rz, ’REZULTATAI.REZ’); { kintamasis rz susiejamas su rezultatų }
{ byla REZULTATAI.REZ }
reset(pr); { nurodoma, kad duomenys bus skaitomi }
{ nuo bylos pr pradžios }
rewrite(rz); { nurodoma, kad duomenys bus rašomi }
{ nuo bylos rz pradžios }
readln (pr, N, M);
for i := 1 to N do
begin
suma := 0;
for j := 1 to M do
begin
read(pr, a); { iš bylos pr skaitoma kintamojo a reikšmė }
suma := suma + a
end;
writeln(rz, suma); { suma rašoma į bylą rz ir pereinama į naują eilutę }
readln(pr); { pereinama į naują eilutę byloje pr }
end;
close(pr); { baigiamas darbas su byla pr }
close(rz) { baigiamas darbas su byla rz }
end.


Simboliniai
1. Buhalterinėje atsakaitoje pateikta n parduotuvių (sugalvoti vardus) mėnesio ataskaita nuo l iki k dienos apyvartų suvestinė. Raskite kuri ar kurios parduotuvės suprekiavo daugiausia ir mažiausia. Ir kokiomis dienomis tai buvo. Ekrane parodyti parduotuvių vardus ir dienas kuriomis supriakiavo daugiausia ir mažiausia.
2. Klaviatūra įvedama bet kokių simbolių eilutė. Kiek eilutėje buvo skaitmenų?
3. Duota lietuviška pavardė. Parašykite programą, kuri nustatytų, kieno yra duotoji pavardė – vyro, ištekėjusios ar netekėjusios moters. Didžiausias pavardės ilgis – 20 raidžių.
4. Parašykite algoritmą, kuris užšifruotų duotą tekstą šitaip: pirmąjį simbolį sukeistų su trečiuoju, antrąjį – su ketvirtuoju, penktąjį – su septintuoju, šeštąjį – su aštuntu ir t. t. Keičiami visi simboliai, ne vien tik raidės (net ir tarpai).
Pradiniai duomenys (sakinys) įrašyti byloje duom.txt. Sakinyje yra ne daugiau kaip 80 simbolių.
Rezultatus rašykite į bylą rez.txt.
Pradinių duomenų ir rezultatų pavyzdys

Pradiniai duomenys Paprasti dalykai – ypatingiausi, bet tik išminčiai sugeba juos pamatyti.
Rezultatai prPatiasal daiyk y –tipaiangi,uset bik tšm ičiin saiebugjua posatami.yt
5. Žinome mokinio pavardę, vardą, dalyką ir dalyko pažymius. Reikia suskaičiuoti dalyko mokymosi aritmetinį vidurkį ir įvertinimą pažymiu (suapvalintą iki sveikojo skaičiaus).
6. Paskalio standartinės funkcijos succ ir pred nustato gretimus ženklus pagal jų kodus. Kompiuteriuose pagrindinės lotyniškosios abėcėlės (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z) raidžių kodai išdėstyti vienas po kito be tarpų. Todėl šiai abėcėlei galima vartoti standartines funkcijas succ ir pred. Tačiau kitos kitų kalbų abėcėlių raidės, tarp jų ir lietuviškos ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž išdėstytos ne ten, kur turėtų būti pagal abėcėlę. Vadinasi, lietuviškajai abėcėlei negalima taikyti standartinių funkcijų succ ir pred.Parašykite analogiškas funkcijas succliet ir predliet darbui su lietuviškąja abėcėle. Kreipinių į šias funkcijas pavyzdžiai: predliet(ž) = z, succliet(z) = ž. Laikome, kad krei¬piniai predliet(a) ir succliet(ž) yra neteisingi, todėl nenaudotini.
7. Lietuviškame (taip pat ir daugelio kitų kalbų) tekste įprasta, jog įterptos kitos kalbos frazės rašomos kabutėse. Kaip žinote kabutės skirtingose kalbose rašomos skirtingai, pvz.: angliškos “...”, o lietuviškos „...“. Kabučių kodai: „ – 132, “ – 147, ” – 148.
Parašykite algoritmą, kuris analizuotų tekstą ir ištaisytų padarytas klaidas pakeisdamas kabutes į išorinio teksto kalbos kabutes.
Pradiniai duomenys įrašyti byloje duom.txt. Pirmoje eilutėje yra įrašytas natūralusis skaičius n (1  n  10), reiškiantis, kiek teksto eilučių yra byloje. Kiekvienoje eilutėje ne daugiau kaip po 255 simbolius. Kiekvienoje eilutėje yra arba lietuviško teksto su angliško teksto intarpais arba angliško su lietuviškais intarpais. Lietuviškas tekstas būtinai turės raidžių su diaktriniais ženklais, t. y. ą, č, ę ir pan.
Rezultatus rašykite į bylą rez.txt.
Pradinių duomenų ir rezultatų pavyzdys

Pradiniai duomenys 1
Objektinių kalbų pavyzdžiai: “Smalltalk“, „Eiffel“, “Oberon„.
Rezultatai Objektinių kalbų pavyzdžiai: „Smalltalk“, „Eiffel“, „Oberon“.
8. M krepšinio komandų (komandų vardai surenkame is klaviatūros) n rungtynių surinktų taškų rezultatai surašyti masyve krep(m, n). Raskite kuri komanda surinko daugiausia taškų. Kiekvienos komandos daugiausia surinktų taškų rungtynes (numerius). Jei kelias rungtynes surinko vienodai tai nurodyti visas rungtynes.
Pvz.: m=4, n=5

Zalgiris 102 68 58 102 89
Nevezis 76 58 77 86 79
Lrytas 89 63 89 45 45
Sakalai 68 75 56 74 69

Tai atsakymas turi atrodyti taip:

Daugiausia surinko tasku zalgiris : 102

Zalgiris 102 taskai 1,4 rungtynes
Nevezis 79 taskai 5 rungtynes
Lrytas 89 taskai 1,3 rungtynes
Sakalai 75 taskai 2 rungtynes

9. Duota tekstinė eilutė. Po kiekvieno skyrybos ženklo (, . ; ? !) yra dedamas tarpas o prieš ne. Ištaisykyte duotame tekste stiliaus klaidas.
10. Žinomas matematinis reiškinys simboliis eilutės išraiška. Kiek jame yra aritmetinių veiksmų? Kiekvieną veiksmą įvardykite asmeniškai ir jų kiekį. Jei nėra tai turi atsirasti pranešimas kad atitinkamo veiksmo nėra reiškinyje.
11. Žinomas matematinis reiškinys. Kiek jame yra realių ir sveikų skaičių?
12. Metagrama – žodis, gautas iš kito žodžio, pakeitus vieną raidę. Iš kelių žodžių galima sudaryti metagramų grandinę, pavyzdžiui:
BALDAS – BALNAS – KALNAS – KALTAS – PALTAS – PULTAS – GULTAS
Pradiniai duomenys – tekstinė byla, kurioje surašyti žodžiai po vieną į eilutę. Reikia surasti ilgiausią metagramų grandinę (jei yra kelios, pateikite vieną iš jų).

Rezultatai – iš eilės einantys metagramų grandinės žodžiai, surašomi tekstinėje byloje po vieną žodį į eilutę.

13. Duota tekstinė eilutė. Sudarykite programą tekstui spausdinti. Kievieną žodį spausdinant kitoje eilutėje ir centruodami.Įrašai
1. Įvedami sveikieji skaičiai – paprastosios trupmenos skaitiklis ir vardiklis. Parašyti programą, kuri ekrane atspausdintų šią trupmeną. Jei trupmena – netaisyklingoji (skaitiklis didesnis už vardiklį), reikia išskirti sveikąją dalį. Jei trupmena prastinasi, ji turi būti suprastinta. Trupmenai aprašyti naudokite įrašo duomenų tipą. Sveikosios dalies išskyrimui ir trupmenos prastinimui parašykite procedūras.
(Type trupmena = record
sveik, skait, vard: integer;
end;
var x: trupmena; {x.sveik – sveikoji dalis; nėra įvedama})
Pvz. įvedama: 28 12; rezultatas: 2 1/3.

2. Duomenų faile pirmoje eilutėje įrašytas skaičius žymi faile esančių trupmenų kiekį. Trupmeną sudaro sveikoji dalis, skaitiklis ir vardiklis. Trupmenos surašytos stulpeliu. Trupmenos gali būti netaisyklingosios, prastintinos. Raskite didžiausią, mažiausią trupmeną, trupmenų sumą. Rezultatus atspausdinkite rezultatų faile. Taip pat rezultatų faile atspausdinkite sutvarkytas (suprastintas, taisyklingąsias) trupmenas. Didžiausios, mažiausios reikšmės radimui, trupmenų sudėties operacijai atlikti parašykite procedūras. Trupmenai aprašyti naudokite įrašo duomenų tipą.

3. Duomenų faile surašyti stotelėje autobuso laukusių keleivių sugaištas laikas. Pirmoje eilutėje – mėnesio diena ir keleivių kiekis, kitose eilutėse – Keleivio pavardė, Pradinis laikas, Galutinis laikas. (Pradinis laikas - atvykimo į stotelę laikas, Galutinis laikas – įsėdimo į autobusą laikas) Laikas fiksuojamas minučių tikslumu. (pvz. Petraitis 8 30 8 45) Parašyti programą, kuri apskaičiuotų ir rezultatų faile atspausdintų, kiek laiko autobuso laukė kiekvienas keleivis bei atspausdintų trumpiausiai ir ilgiausiai autobuso laukusių žmonių pavardes. Laukimo laikui rasti parašykite procedūrą (iš galutinio laiko atimamas pradinis). Trumpiausiai ir ilgiausiai laukusių keleivių radimui parašyti funkcijas.

4. Duomenų faile pirmoje eilutėje įrašyta klasė ir mokinių joje kiekis. Kitose eilutėse – Moksleivio Pavardė, Vardas, Dalykų kiekis, Metiniai pažymiai. (Pažymių yra tiek, kiek dalykų moksleivis mokosi) Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek šioje klasėje yra nepažangių moksleivių, kiek yra pavyzdingai besimokančių bei surikiuotų moksleivių sąrašą pagal jų aritmetinį pažymių vidurkį. (vidurkio mažėjimo tvarka). Rezultatų faile pirmoje eilutėje – klasė ir mokinių kiekis, antroje – pavyzdingų ir nepažangių moksleivių kiekis, kitose eilutėse – surikiuotas moksleivių sąrašas. Moksleiviui ir jo pažymiams aprašyti naudokite įrašo duomenų tipą.
(const n = 35;
Type pazymiai = array[1..n] of 1..10;
moksleivis = record
v: string[10]; pv : string[20];
kiek: 1..12;
paz: pazymiai; vid: real;
end;
klase: array[1..n] of moksleivis;
var x: klase;)

5. Duomenų failo pirmoje eilutėje įrašytas kelionės pavadinimas ir turistų grupės dydis. Kitose eilutėse - turistų Vardas Pavardė, Asmens kodas, turimų banknotų Kiekis, banknotai, nurodant jų nominalą. (Pvz.: Jonas Petraitis 38808080099 10 500 20 500 100 20 20 20 10 10 50). Parašyti programą, kuri apskaičiuotų, kokias pinigų sumas į kelionę pasiėmė kiekvienas turistas, visa grupė, kiek vidutiniškai pinigų turi grupės narys bei atspausdintų turtingiausiojo pavardę. (jei tokie yra keli – visų jų pavardes). Rezultatų faile atspausdinti kelionės pavadinimą, grupės dydį ir pagal abėcėlę surikiuotą turistų sąrašą, nurodant jų turimą pinigų sumą. Sąrašo pabaigoje atspausdinti turtingiausiojo(-ųjų) pavardę(-es).

6. Duomenų failo pirmoje eilutėje įrašytas kelionės pavadinimas, išvykimo ir grįžimo datos (mėnuo, diena) ir turistų grupės dydis. Kitose eilutėse - turistų Vardas Pavardė, Asmens kodas, turimų pinigų Kiekis. (Pvz.: Jonas Petraitis 38808080099 1890). Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek laiko truks kelionė, po kiek banknotų galėtų turėti kiekvienas keliautojas, apskaičiuotų vyrų ir moterų kiekį grupėje bei rastų vyriausiąjį ir jauniausiąjį turistą.

7. Įmonėje vadovybė nutarė kalėdų proga darbuotojams išmokėti p% triejų mėnesių vidutinio atlygio premijas. Duomenys pateikti byloje duom.dat. Pirmoje eilutėje procentų skaičius. Sekančiose darbuotojo vardas (10), pavardė (12), 3 mėnesių atlygiai. Į bylą rez.dat surašykite darbuotojų vardą, pavardę, atlyginimo vidurkį ir skiriamą premiją 2 skaitmenų tikslumu. Duomenis surikiuokite mažėjančiai. Programoje panaudokite įrašo duomenų tipą.
8. Duotas sąrašas, kuriame surašyti automobilių savininkai bei jų automobilių numeriai. Automo¬bilio numerį sudaro trys lotyniškos raidės ir trys skaitmenys, sudarantys skaičių iš intervalo 1..999.
Sąrašas sutvarkytas automobilių numerių didėjimo tvarka:
AAA001
AAA002
AAA005
AAA006
...
AAA999
AAB002
...
Parašykite algoritmą, kuris pagal duotą automobilio numerį nustatytų jo savininko pavardę.
Pradiniai duomenys įrašyti byloje duom.txt. Pirmoje bylos eilutėje įrašytas automobilio numeris, kurio savininko pavardę reikia rasti. Antroje eilutėje įrašytas sąraše esančių automobilių skaičius n (1n50). Į kiekvieną iš likusių n eilučių įrašyta po vieną automobilio savininko pavardę ir automobilio numerį.
Rezultatą – automobilio savininko pavardę – rašykite byloje rez.txt.
Pradinių duomenų ir rezultatų pavyzdys

Pradiniai duomenys Rezultatas
KVL578
6
Petraitis ABC321
Petkevičienė BJU500
Jonaitis DKG512
Antanaitis KVL578
Žemaitytė KVL644
Bartkus VVV255 Antanaitis
9.

Post Reply
  • Information
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 1 guest